• Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Yetiştirme Sertifika Programı
Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Yetiştirme Sertifika Programı
Ürün Kodu : OnEdu-94       Yorumlar (0)      Yorum Ekle
404.09 TL   +Kdv

1. AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

 

Anne veya baba ile görüşme yoluyla uygulanan gelişimsel değerlendirme testidir. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişim düzeylerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Ayrıca DİL-BİLİŞSEL, İNCE MOTOR, KABA MOTOR ve SOSYAL BECERİ ÖZBAKIM olmak 4 farklı gelişim alanında inceleme yapmamıza imkan vermektedir. Kayıt formu temelli olan AGTE testinde toplam 154 madde yer almaktadır. Her madde testör tarafından olduğu gibi okunarak anne babadan çocuğun ifadede yer alan beceriye sahip olup olmadığını söylemesi istenir. Her maddenin puanlaması 0 veya 1 puan verilerek yapılır.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri özel eğitim ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından sıklıkla uygulanan bir testtir. Gerek sağlıklı çocuklara nörogelişimsel bozukluk tanısı koymak amacıyla gerekse halihazırda tanı almış çocukların özel eğitimine veya psikoterapisine başlamadan evvel çocuk hakkında ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu testin eğitimini psikolojik danışmanlar, psikologlar, özel eğitim uzmanları veya özel eğitim öğretmenleri, dil konuşma terapistleri veya patologları, odyologlar, ergoterapistler ve bu bölümlerin öğrencileri alabilir.

 

 

2. Burdon Dikkat Testi

 

10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Test, çocuğun dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa ya da dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

 

 

3. Frankfurter Konsantrasyon Testi

 

Frankfurter Konsantrasyon Testi, 5 ila 6 yaş arası çocukların seçici dikkatini ölçmek amacıyla uygulanan bir dikkat testtir.

 

 

4. Frostig Görsel Algı Testi

 

4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır. Çocukların görsel algı kavramı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir. Değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.

 

 

5. Gesell Gelişim Figürleri Testi

 

Okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan, 2-6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Kolaydan zora doğru giden ve çocuktan şekilleri kopya etmesi istenilen dokuz figürden oluşmaktadır. Uygulama sonuçları; çocukta görsel algı, ayrımlaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerilerinde sorun olup olmadığına ışık tutar.

 

 

6. Good Enough Harris İnsan Çiz Testi

 

Florence Goodenough tarafından çocukların çizimlerinin entellektüel gelişimi aynaladığı varsayımı ile geliştirilmiş, Harris tarafından zihinsel gelişimi değerlendirmek amacıyla biçimlendirilmiştir. Çocuğun çizdiği insan figüründe yer verdiği vücut bölümleri göz önünde bulundurularak puanlanmaktadır. Bu puanlama sonucunda çocuğun çizimi ile gelişim düzeyi değerlendirilebilmekte,  bilişsel ve motor gelişimine ilişkin fikir elde edilebilmektedir. Göstermeli Benton’ da geometrik şekillerin bulunduğu kartlar danışa gösterilmektedir. İlk şekil gösterildikten sonra diğer karttaki dört şekil içerisinden belli bir sürede aynısı bulması istenilir.

 

 

7. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 

5 yaş 6 ay ile 5 yaş 11 aylık anaokulu çocuklarının birinci sınıfa başlamaya hazır olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan gelişimsel değerlendirme testidir. Kağıt – kalem testi olup grup uygulamalarına uygundur. Test materyali uygulama formundan meydana gelmektedir. 6 farklı alt alan üzerinden değerlendirme yapmamıza imkan veren bu testte toplam 100 test maddesi yer almaktadır. Testör, çocuktan işittiği yönergeye uygun işaretleme yapmasını istemektedir. Her test maddesi 0 veya 1 puan şeklinde puanlanmaktadır.

 

Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi, özel eğitim ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından sıklıkla uygulanan bir testtir. Sağlıklı ve sağlıksız çocuklara uygulanabilir. Gerek sağlıklı çocukların birinci sınıfa başlamaya hazır olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla uygulanabileceği gibi anaokulu döneminde gelişimsel sorunlar yaşayan çocuklar ile otistik veya disleksi belirtileri gösterdiği düşünülen çocuklara da uygulanabilir. Bu testin eğitimini psikolojik danışmanlar, psikologlar, özel eğitim uzmanları veya özel eğitim öğretmenleri, dil konuşma terapistleri veya patologları, anaokulu öğretmenleri ve bu bölümlerin öğrencileri alabilir.

 

 

8. Peabody Resim-Kelime Tanıma Testi

 

Alıcı dil gelişiminin düzeyini tespit etmek amacıyla uygulanan gelişimsel değerlendirme testidir. 2 – 12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Test materyali, örnek maddeler dahil olmak üzere 103 karttan meydana gelmektedir. Her kartta 4 farklı resim yer almaktadır. Testör, çocuktan söylediği kelimeyi anlatan resmi bulup göstermesini istemektedir. Testin puanlaması 0 ve 1 şeklinde yapılmaktadır. Her doğru cevap 1 puan iken her yanlış cevap ise o puandır.

 

Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, özel eğitim ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından sıklıkla uygulanan bir testtir. Sağlıklı ve sağlıksız çocuklara uygulanabilir. Gerek sağlıklı çocuklara alıcı dil gelişim sorunu ile alakalı bozuklukların tanısını (Gecikmiş konuşma bozukluğu, dil bozuklukları, konuşma bozuklukları gibi) koymak amacıyla dar kelime haznesi, aşırı anksiyete gibi durumlarda da ayırıcı tanı amacıyla bu test kullanılmaktadır. Halihazırda Özgül Öğrenme Güçlüğü, Otizm Spektrum Bozukluğu, Zeka geriliği veya düşüklüğü gibi nörogelişimsel bozukluk tanısı olan çocuklara özel eğitim vermeden veya terapiye almadan önce çocuk hakkında ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu testin eğitimini psikolojik danışmanlar, psikologlar, özel eğitim uzmanları veya özel eğitim öğretmenleri, dil konuşma terapistleri veya patologları, odyologlar, ergoterapistler ve bu bölümlerin öğrencileri alabilir.

 

 

9. Porteus Labirentleri Testi

 

7 yaş 6 ay ile 14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

 

 

10. R. B. CATELL 2A

 

Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. 7 yaş 6 ay ile lise dönemindeki bireylere uygulanır. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.

 

 

Beril Zeynep HACIOSMAN
Uzman Klinik Psikolog

 

1990 yılında İstanbulda dünyaya geldim. İlköğretim ve lise eğitimimi Özel Taş Koleji ve Özel Elit Gençler Kolejinde tamamladım. İstanbul Aydın Üniversitesinde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra uzmanlığımı klinik psikoloji alanında yaptım. Halen Doğuş Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora programında eğitim görmeye devam etmekteyim. On yıldan fazla bir süre zarfında çeşitli mesleki eğitimler aldım. Tanılamada uzmanlaşmak adına süper vizyonlu test eğitimleri, psikoterapide uzmanlaşmak adına ise Dinamik Psikoterapi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi ve Oyun Terapisi eğitimleri aldım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin psikoz servisinde eğitim gördüm. Daha önce İç Gözlem Psikiyatrik ve Psikolojik Danışma Merkezinin yöneticiliğini yaptım. Şimdi ise kurucu üyesi olduğum Psikoterapi ve Psikoloji Uygulamaları Enstitüsünde eğitimsel ve bilimsel araştırmalarımı yürütmekte, çeşitli özel merkezlerde tanılama uzmanı ve terapist olarak görev yapmaktayım. Özgül Öğrenme Güçlüğünün (diğer adıyla disleksinin) tanısında kullanılan yeni nesil bir test olan ve yakın zamanda ülkemizde de kullanılmaya başlanmış olan TILLS TESTİ'nin baş eğitmeni ve uygulayıcısıyım. Hafta sonları meslek içi eğitimler vermekte, psikologlar, psikolojik danışmanlar ve özel eğitim uzmanları başta olmak üzere birçok meslek mensubuna yönelik mesleki yeterlilik eğitimleri düzenlemekteyim. Bu zamana kadar yayınlanmış 4 bilimsel makalem, 2 kitap bölümüm, 2 kongre bildirgem bulunmaktadır. Otizm Spektrum Bozukluğunun tanısında kullanılan PEP-3 Testinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması şu an üzerinde çalıştığım birkaç projeden biridir.

 

 

DİKKAT!

  1. Bu eğitim Psikoterapi ve Psikoloji Uygulamaları Enstitüsü ile DİLGEM işbirliğiyle organize edilmektedir. 
  2. Bu eğitim; Anlatım, Rol-Playing Çalışmalarıyla Uygulama, Puanlama, Yorumlama, Raporlanma şeklinde yapılacaktır.
  3. Eğitim sonunda hedef, katılımcıların hepsinin hangi vakada bu testi uygulayacağına karar verebilmesi; Testi Uygulayabilmesi, Puanlayabilmesi, Yorumlayabilmesi ve Test Raporu yazabilmesi olup TAM ÖĞRENME’ dir.
  4. Katılımcılara eğitmen tarafından sınırsız süre ile birebir süper vizyon hakkı tanınacaktır.
  5. Eğitimden önce ZOOM programını bu linkten test edebilirsiniz; www.zoom.us/test
  6. Belgelendirme: Bu eğitime katılan ve  süpervizyon aşamasını başarı ile tamamlayan katılımcılara Psikoterapi ve Psikoloji Uygulamaları Enstitüsü ile DİLGEM onaylı ve imzalı UYGULAYICI SERTİFİKA BELGESİ verilecektir.
  7. Hedef Kitle: Psikolog, Okul Öncesi Öğretmeni, Anaokulu Öğretmeni, Çocuk Gelişimi Uzmanı, Özel Eğitim Öğretmeni, Dil ve Konuşma Terapisti, Ergoterapist, Sınıf Öğretmeni, Odyolog ve bu alanlarda okuyan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri
  8. Bu eğitimin materyalleri katılımcılara mail ortamında ücretsiz olarak sunulacaktır. Ayrıca katılımcılara eğitim sırasında kullanılacak power point vb. sunum dosyaları ile eğitim materyalleri ücretsiz olarak verilecektir.
  9. Katılımcıların satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra ZOOM uygulamasını (https://zoom.us/) indirmeleri gereklidir.
  10. Önemli Not; Katılımcıların satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra aşağıda yer alan linke tıklayarak eğitim platformuna kayıt yapmaları gerekmektedir. Satın alma işlemini gerçekleştiren ve aşağıda yer alan linke tıklayarak kayıt yapan katılımcılara, mail yolu ile kişiye özel eğitime katılım linki gönderilecektir.

 

 

 

Toplam 0 yorum yapıldı


Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır.
Sizde yorum yapın
Doğrulama Kodu
Ürün Etiketleri
Dilgem Akademi
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.